Wooning Web Solutions
Fysio Voorhof Delft :: Homepage
Tarieflijst
 

  Home

  Wie zijn wij?

  Onze Visie

  De Praktijk

  Fysiotherapie

  Babymassage

  Huisregels

  Tarieflijst

  Vacatures

  Links

  Klachten

  Contact

  Nieuws

  Privacyreglement

  English


Vergoedingen:
Bij de meeste verzekeringen hebben wij een contract. Dit houdt in dat wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2006 vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. U dient zelf na te kijken of u voldoende verzekerd bent.

TARIEVENLIJST 2024

- Zitting Fysiotherapie in de praktijk
- Zitting Fysiotherapie aan huis
- Intake en onderzoek na screening
- Intake en onderzoek na verwijzing
- Uitgebreide rapportage
- Niet nagekomen afspraak
- Medical tape klein
- Medical tape groot
- Rol Medical Tape
- Dynaband

€ 42,50
€ 62,50
€ 57,50
€ 57,50
€ 80,00
€ 37,50
€ 3,50
€ 5,00
€ 15,00
€ 3,00

Deze tarieven gelden voor:

  • Klanten met een restitutiepolis
  • Klanten die niet of onvoldoende verzekerd zijn
  • Een niet nagekomen of een niet tijdig afgezegde afspraak