Wooning Web Solutions
Fysio Voorhof Delft :: Homepage
Huisregels
 

  Home

  Wie zijn wij?

  Onze Visie

  De Praktijk

  Fysiotherapie

  Babymassage

  Huisregels

  Tarieflijst

  Vacatures

  Links

  Klachten

  Contact

  Nieuws

  Privacyreglement

  English


ONZE HUISREGELS 

 • Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 15 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan even door op de bel in de wachtkamer te drukken.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de oefenzaal of behandelkamer.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts of specialist . Sinds 1 januari 2006 kunt U echter ook zonder verwijzing bij ons terecht.
 • Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.
 • Afspraken dienen 24u van te voren te worden afgezegd, ‘s avonds en in het weekend kan ook op het antwoordapparaat worden ingesproken (015-2564038)
 • Niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. U dient zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Check daarom zelf nauwkeurig uw polisvoorwaarden.
 • Met de meeste ziektekostenverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren wij digitaal bij de verzekeraar. In alle andere gevallen gelden de praktijktarieven die in de wachtkamer hangen.
 • Om een vlot verloop van de "intake" te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer uw verzekeringskaart ,-pas of polis meenemen. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dit s.v.p. ook doorgeven.